Registrace/Přihlášení | Fórum

Mapa stránek

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Elearning SSC > Základní informace > Informace o studiu |

Informace o studiu

Zahájení studia

Po registraci na doméně http://elearning.swissconsulting.cz, se automaticky pro daný účet účastníka zpřístupní distanční forma studia. V sekci e-learning, si každý účastník zvolí příslušný obor, který chce absolvovat, a následně začne řešit zadané úkoly v rámci vybraného tématu. Současně s výběrem daného úkolu se zobrazí i příslušné studijní materiály pro danou oblast studia. Každý úkol lze v jeho průběhu přerušit. Takto ukončený úkol se nepočítá do závěrečné úspěšnosti při vyplňování testu. V případě odhlášení v průběhu práce na úkolu/testových otázkách je možné po přihlášení pokračovat od části testu, kde byla přerušena práce (např. je tak možné dokončit daný úkol až následující den).

Po přihlášení doporučujeme využít možnosti dotazů a kontaktu přes webové rozhraní, kde je možné získat již přímé informace od lektorů o harmonogramu případných prezenčních školení formou seminářů/individuálních konzultacích. V závislosti na velikosti skupiny účastníků je možné prezenční studium nastavit formou společného školení. V případě, že v daném čase bude počet účastníků minimální a budou mít zájem o prezenční část daného vzdělávání, může jim být nabídnuta individuální konzultace.

Kurz umožňuje kombinaci prezenčního i distančního studia. Veškeré podklady ke studiu jsou zpracovány v tištěné i elektronické podobě.

Komunikace v rámci průběhu vzdělávání

Po registraci do systému e-learningu je možné využít několik způsobů komunikace s lektory. Komunikace probíhá přímo přes webové rozhraní e-learnignu a doručené zprávy předává správce e-learningu přímo příslušným lektorům.

  • V rámci editace vlastních údajů na záložce Můj účet je možné napsat dotaz správci .
  • Další možnost komunikace je přes záložku Kontakty, kde je také možné odeslat zprávu správci přes webové rozhraní.
  • Dále je možné pokládat dotazy a reagovat na příspěvky dalších účastníků vzdělávání na Fóru projektu, kdy na dotazy směrem k výuce odpovídají přímo konkrétní lektoři.

 

Hodnocení úspěšnosti v rámci testových otázek

Hodnotí se procentuelní úspěšnost odpovědí v jednotlivých částech e-learningu.

Hodnotící stupnice:

0-50 % neprospěl

51 - 70 % prospěl – dobře

71 – 90 % prospěl – velmi dobře

91 – 100 % prospěl – výborně

Hodnocení se zobrazuje po dokončení  jednotlivých úkolů. Průběžné celkové hodnocení nalezne každý účastník v informacích pod záložkou Můj účet, kde v záložce Skóre vidí historii plnění jednotlivých úkolů a celkový výsledek.

Lektor má při závěrečném hodnocení přístup ke konečnému hodnocení a podle něj vydá osvědčení o absolvování kurzu.

Hodnocení kurzu ze strany účastníka e-learningu:

Každý účastník má možnost vznést své názory a hodnocení průběžně prostřednictvím Fóra, dále po dokončení má možnost ohodnotit průběh a výuku v jednotlivých modulech formou dotazníků umístěných přímo v záložkách e-learningu.


© BrusTech technologies 2019