Registrace/Přihlášení | Fórum

Mapa stránek

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Elearning SSC > Základní informace > IT systémy - odborná literatura a zdroje |

IT systémy - odborná literatura a zdroje

GiTy, a.s.: ISMS - Seriál o řízení bezpečnosti [online]. GiTy, a.s, Brno - http://www.chrantesidata.cz/cs/art/472-isms-serial-o-rizeni-bezpecnosti#5dil

RAC: ISMS v malých a středních firmách [online]. Praha 2003 - http://www.rac.cz/rac/homepage.nsf/CZ/Download/$FILE/ISMS%20pro%20SME%20051129.pdf

 

 

ROSENAU, M. D.: Řízení projektů, 3. vydání, BIZBOOKS, 2007, ISBN 978-80-251-1506-0

SCHWALBE, K.: Řízení projektů v IT, Computer press, 2011, ISBN 978-80-251-2882-4

SVOZILOVÁ, A.: Projektový management, 2. aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2011, ISBN 978-80-247-3611-2

DVOŘÁK, D.: Řízení projektů, Computer press, 2008, ISBN 978-80-2511-885-6

HNILICA, J.; FOTR, J.: Aplikovaná analýza rizika, Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2560-4

ČERMÁK, M.: Řízení informačních rizik v praxi, Tribun, 2009, ISBN 978-80-7399-731-1

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer press, 2011, ISBN 978-80-2512-878-7

BAS:, J.; BLAŽÍČEK, R.: Podnikové informační systémy, 3. aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2013, ISBN 978-80-247-4307-3

RAIS, K.; SMEJKAL, V.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 3. vydání. Praha: Grada, 2009, ISBN: 978-80-247-3051-6

SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomie, 3. vydání. Praha: GRADA, 2003, ISBN: 80-247-0515-X

TICHÝ, M.: Ovládání rizika: analýza a management. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2006, ISBN 80-717-9415-5

KORECKÝ, M. TRKOVSKÝ, V.: Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích, Praha: Grada, 2011, ISBN: 978-80-247-3221-3

 

 

 


© BrusTech technologies 2019