Registrace/Přihlášení | Fórum

Mapa stránek

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Elearning SSC > Základní informace > Pracovní právo - odborná literatura a zdroje, zajímavosti |

Pracovní právo - odborná literatura a zdroje, zajímavosti

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce k 24. červnu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62694&nr=262~2F2006&rpp=15#local-content

 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti k 20. říjnu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=435~2F2004&part=&name=&rpp=15#seznam

 

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání k 1. dubnu 2011 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=2~2F1991&part=&name=&rpp=15#seznam

 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k 1. červenci 2012 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=309~2F2006&part=&name=&rpp=15#seznam

 

Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=198~2F2009&part=&name=&rpp=15#seznam

 

Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon od 6. listopadu 2014 zrušen

 

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů k 1. lednu 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=118~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky k 1. červnu 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=1~2F1993&part=&name=&rpp=15#seznam

 

Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod k 1. lednu 1999 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=2~2F1993&part=&name=&rpp=15#seznam

 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění k 1. květnu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=187~2F2006&part=&name=&rpp=15#seznam

 

 

 

KOTTNAUER, Antonín a kol.:   Zákoník práce – komentář s judikaturou  , 1. vydání, Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-08-3

 

ŽENÍŠKOVÁ, Marta a kol.: Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady, 5. aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, 2012, ISB 978-80-7263-725-6

 

BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír a kol.: Zákoník práce: komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-251-2

 

EVANGELU, Jaroslava Ester, JUŘIČKA, Ondřej: Personální agentury: Jejich úloha na trhu práce, Praha: KEY Publishing, 2013, ISBN 978-80-7418-164-1

 

HLOUŠKOVÁ, Pavla a kolektiv: DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE. 375 ODPOVĚDÍ, Praha: Anag, 2013, ISBN 978-80-7263-805-5

 

JAKUBKA, Jaroslav; NEŠČÁKOVÁ, Libuše: Zákoník práce 2013 v praxi – komplexní průvodce, 2. vydání, Praha: Grada Publishing, 2013, ISBN 978-80-247-4629-6

 

HŮRKA, Petr; NOVÁK, Ondřej; VRAJLÍK, Michal: AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA S PODROBNÝM KOMENTÁŘEM, Praha: Anag, 2012, ISBN 978-80-7263-785-0

 

Kolektiv autorů: ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, DŮCHODCŮ, MLADISTVÝCH A STUDENTŮ, ABSOLVENTŮ ŠKOL, ŽEN, AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A DALŠÍCH KATEGORIÍ, 5. vydání, Praha: Anag, 2012, ISBN 978-80-7263-751-5

 

NEŠČÁKOVÁ, Libuše: JAK SKONČIT PRACOVNÍ POMĚR Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE, Praha Grada Publishing, 2012, ISBN 978-80-247-4038-6

 

ŠENK, Zdeněk: 1309 testových otázek BOZP, Praha: Anag, 2011, ISBN 978-80-7263-647-1

 

FETTER, Richard W.: Propouštění ze zaměstnání. Rozvazování pracovního poměru pro nadbytečnost a z jiných organizačních důvodů, Praha: KEY Publishing, 2011, ISBN 978-80-7418-088-0

 

KOBLIHA, Ivan; ELISCHER, David a kolektiv: NÁHRADA ŠKODY podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona, Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87212-97-4

 

Kolektiv autorů: Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2013, 7. aktualizované vydání, Praha: ANAG, 2013, ISBN 978-80-7263-796-6

 

 

 

© BrusTech technologies 2019