Registrace/Přihlášení | Fórum

Mapa stránek

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Elearning SSC > Základní informace > Právo |

Právo

Cílem výukového kurzu zaměřeného na oblast IT je zprostředkovat zájemcům informace z oblasti práva, resp. z oblasti:

  • závazkového práva – kupní smlouva a smlouva o dílo,
  • pracovního práva – ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele,
  • smluvní vztahy v oblasti inovací a transferu technologií.

Ke každé oblasti náleží také případové studie, které jednoduchou formou ukazují, jakým způsobem pracovat s nejčastěji používanými právními vztahy, jak se vyhnout nepříjemnostem spojeným s nesprávnými formulacemi apod. Tato část tedy přináší pohled na praktickou stránku aplikace práva v podniku.

Výukový modul je určen především manažerům, vedoucím pracovníků a pracovníkům odpovědným za sjednávání smluv (např. obchodní oddělení) z malých a středních podniků. Zájemci o toto školení nemusí mít žádné speciální vzdělání či znalosti, jelikož kurz klade důraz na objasnění základních pojmů a významů, návod, jak účinně využívat právní formulace, na jaké problémy si v této oblasti dávat pozor apod.

 

 

Některé z odborných publikací uvedených níže (a mnoho dalších) je možno si u nás zapůjčit. Seznam, vč. podrobností výpůjčky jsou na vyžádání dostupné na kontaktní adrese info@swissconsulting.cz


© BrusTech technologies 2019