Registrace/Přihlášení | Fórum

Mapa stránek

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Elearning SSC > Základní informace |

Základní informace

Cílem obou těchto kurzů je zprostředkovat zájemcům z řad zástupců malých a středních podniků znalosti z oblastí:

  • řízení projektů/zakázek a analýzy rizik s využitím IT
  • práva – závazkové právo, vybrané otázky pracovního práva, oblast inovací a transferu technologií.

Všeobecně jsou výukové moduly zaměřeny kromě teoretické stránky také na stránku praktickou, která v případových studiích nabízí zájemcům pohled na řešení konkrétní praktické situace.

Tyto kurzy jsou určeny zástupcům malých a středních podniků, primárně v Ústeckém kraji, kteří v podniku zastávají funkci manažerskou, vedoucích pracovníků, pracovníků zodpovědných za sjednávání smluv, řízení zakázek a koordinaci řídících procesů. Tito zástupci nemusí být odborníky na tuto oblast a nepotřebují mít žádné speciální vzdělání. Jedinou podmínkou je obecná znalost řešených oblastí a chuť vzdělávat se v rámci zvýšení konkurenceschopnosti svojí či svého podniku na trhu.

Elektronická forma kurzu umožňuje individuální přístup, umožňuje studovat v čase, který účastníku vyhovuje a dává možnost studovat vlastním tempem. Účastník se může zpětně vracet k textům, porovnávat údaje a průběžně zjišťovat míru pochopení obsahu studijního textu. Na závěr každé kapitoly si může ověřit získané znalosti na autotestu, který bude ihned vyhodnocen. Autotestů může účastník kurzu využívat opakovaně.

Zájemce o školení v těchto oblastech má možnost buď přímo začít studovat prostřednictvím zaregistrování na stránkách http://elearning.swissconsulting.cz nebo nejprve kontaktuje zástupce společnosti Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o., který mu předá podrobnější informace o prezenční výuce či individuální konzultaci a následném přihlášení do e-learningu.

K úspěšnému absolvování výukového modulu je třeba absolvovat:

a) prezenční výuku,

b) povinnou část e-learningu, tj. zpracovat autotesty s úspěšností min. 50 %,

c) dle potřeby je možnost absolvovat také individuální konzultaci.

 

Aktuality a zajímavosti (Aktualizováno 21.12.2016)

Přehledný souhrn novinek v klíčových zákonech České republiky naleznete na serveru Právní prostor.

 

Velké diskuze mezi právníky, odbornou veřejností i zaměstnanci přinesl návrh novelizace zákoníku práce. Zajímavý souhrn hlavních navrhovaných změn naleznete zde.

 

Praktické informace o novinkách ve způsobu odvodu daně z nabytí nemovitých věcí doporučujeme k prostudování zde.

 


© BrusTech technologies 2019