Registrace/Přihlášení | Fórum

Mapa stránek

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Elearning SSC > Základní informace > Závazkové právo - odborná literatura a zdroje |

Závazkové právo - odborná literatura a zdroje

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník k 1. lednu 2014 zrušen

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník k 1. lednu 2014 zrušen

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=90~2F2012&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=89~2F2012&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích k 1. květnu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=128~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku k 1. srpnu 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=77~2F1997&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=37~2F2004&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim k 1. srpnu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=418~2F2011&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona o správě daní k 1. prosinci 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=57881&fulltext=&nr=254~2F2004&part=&name=&rpp=15#local-content

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení k 1. lednu 2014 zrušeno

Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., změna nařízení o výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení k 1. lednu 2014 zrušeno

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení k 1. lednu 2014 zrušeno

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=&part=&name=o~20rozhod~C4~8D~C3~ADm~20~C5~99~C3~ADzen~C3~AD~20a~20v~C3~BDkon~20rozhod~C4~8D~C3~ADch~20n~C3~A1lez~C5~AF&rpp=15#seznam

Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon k 7. listopadu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49278&fulltext=&nr=121~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=441~2F2003&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=183~2F2006&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon k 1. lednu 2014 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=182~2F2006&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 99/2013 Sb., změna zákonů v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění (změna k zákonu o pojistné smlouvě) k 25. dubnu 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=99~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společnosti (změna k obchodnímu zákoníku) k 30. červnu 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=134~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 179/2013 Sb., změna obchodního zákoníku k 1. červenci 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=179~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam

Nařízení vlády č. 180/2013 Sb., změna nařízení o výši úroků z prodlení a poplatků z prodlení k 1. červenci 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=180~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 156/2013 Sb., změna autorského zákona k 1. červenci 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=156~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 213/2013 Sb., změna zákona o státním podniku k 1. srpnu 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=213~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam

Zákon č. 45/2013. Sb., zákon o obětech trestných činů (změna insolvenčního zákona) k 1. srpnu 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=79472&fulltext=&nr=45~2F2013&part=&name=&rpp=15#local-content

Zákon č. 185/2013 Sb., změna zákona o insolvenčních správcích a změna některých dalších zákonů (změna insolvenčního zákona) k 1. srpnu 2013 - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=185~2F2013&part=&name=&rpp=15#seznam

 

 

SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a kol.: Nový občanský zákoník. Srovnání nové a současné úpravy občanského práva, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-423-0

ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol.: Obchodní zákoník: komentář, 13. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-354-7

ŠÁMAL, Pavel; DĚDIČ, Jan a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob: komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-116-1

JÄGER, Marek: ZÁNIK ZÁVAZKŮ ZAPOČTENÍM - Současný právní stav a změny v novém soukromém právu, Praha: Linde Praha, 2013, ISBN 978-80-7201-906-9

ŠTENGLOVÁ, Ivana: Smlouva o dílo, Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-311-0

WEINHOLD, D.: Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-183-3

SELUCKÁ, M. a kolektiv: Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje, Praha: C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-471-1

VALDHANS, J.: Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem, Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-412-4

HANDLAR, J.: Zánik závazků dohodou v občanském a obchodním právu, Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-184-0


© BrusTech technologies 2019